Dyplomacja
Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych
w Elblągu

"Polsce służyć, Europę tworzyć, Świat rozumieć" - motto Ministerstwa Spraw Zagranicznych